понедельник, 2 марта 2015 г.


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  1

 

1.    Ծրագրի անվանում    « 150 հայ երեխաների կրթության տրամադրում»         2 փուլ

2.    Ծրագիրը իրականացնում  է              Արագածոտնի  մարզի « ԲԵԼԱԿ» 

3.    Ծրագրի  պատասխանատու Արմիդա Հայրապետյան                                      

4.    Ծրագրի իրականացման վայրը        Մշակույթի տուն   

5.    Ծրագրի սկիզբը            16 :00                        

6.    Ծրագրի ավարտը         18 :00                                   

7.    Ծրագրի մասնակիցների թիվը`26                          

8.    Աղջիկների թիվը`        16                                          

9.    Տղաների թիվը` 10

10. Բլոգի հասցեն    http://byurakan.blogspot.com/

11. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ՝   Տրամադրել կրթություն Բյուրականի երեխաներին ավելի հեշտ և մատչելի ձևով :

12.  Ծրագրի Իրականացումը՝  Ծրագիրը իրականացնում է Արագածոտնի մարզի  ԲԵԼԱԿ-ը:  Պատասխանատու` Արմիդա Հայրապետյան:

13.Ինչպիսի արդյունք եք ունեցել:  
Ունեցել ենք բարձր արդյունք: Երեխաները հաճույքով մասնակցում են     դասընթացին և դժգոհություններ չենք ունեցել:
 
13. Չնախատեսված դժվարություններ, որոնք առաջացել են ծրագրի իրականացման ընթացքում/միջոցներ, որոնք ձեռնարկվել  են վերոնշյալ դժվարությունները լուծելու համար:  Խնդիրներ չենք ունեցել:

14. Ծրագրի մանրամասն նկարագիր  քայլ առ քայլ  իրականացված գործողությունների նկարագրություն ,  որը կներառի  ծրագրային առաջարկության մեջ զետեղված ցուցանիշները:
Առաջի օր.
Սկզբում խաղի  միջոցով ծանոթացանք երեխաների հետ, մինչև դասընթացը սկսելը  ներկայացրեցինք  ծրագիրը, այնուհետև ներկայացրեցին առցանց կենտրոնը, պատմեցինք  մեր ձեռքբերումների մասին` ԵԼԱԿ-ի անդամ դառնալու ժամանակներից սկսած:
Թեստի միջոցով ստուգեցինք աշակերտների գիտելիքները `մաթեմատիկայից, աշխարհագրությունից, գրականությունից: Վերջում  երեխաներից մի քանիսը ընթերցեցին <<Փիղը և վարչապտը>> , այնուհետև քննարկեցինք պատմվածքը և  թղթի վրա  պատկերեցին պատմվածքը, ամեն մեկը յուրովի:

 

вторник, 5 августа 2014 г.


 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  8

 

1.    Ծրագրի անվանում                  «Տրամադրել կրթություն 150 հայ երեխաների»          

2.    Ծրագիրը իրականացնում  է   է  Արագածոտնի  մարզի « ԲԵԼԱԿ»                 

3.    Ծրագրի  պատասխանատու Արմիդա Հայրապետյան                                      

4.    Ծրագրի իրականացման վայրը        Խաղահրապարակ 

5.    Ծրագրի սկիզբը                                               18 : 00

6.    Ծրագրի ավարտը                    19 : 00                       

7.    Ծրագրի մասնակիցների թիվը`        7                     

8.    Աղջիկների թիվը`                    3                                

9.    Տղաների թիվը`  4

10. Բլոգի հասցեն    http://byurakan.blogspot.com/

11.  ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ՝    Տրամադրել կրթություն Բյուրականի երեխաներին ավելի հեշտ և մատչելի ձևով :

12.  Խնդիրներն են՝   Խնդիրներ չենք ունեցել:

13. Ինչպիսի արդյունք եք ունեցել:

Ունեցել ենք բարձր արդյունք: Երեխաները հաճույքով մասնակցում են դասընթացին և դժգոհություններ չենք ունեցել:

14. Չնախատեսված դժվարություններ, որոնք առաջացել են ծրագրի իրականացման ընթացքում/միջոցներ, որոնք ձեռնարկվել  են վերոնշյալ դժվարությունները լուծելու համար: 
Խնդիրներ չենք ունեցել:

15. Ծրագրի մանրամասն նկարագիր  քայլ առ քայլ  իրականացված գործողությունների նկարագրություն ,  որը կներառի  ծրագրային առաջարկության մեջ զետեղված ցուցանիշները:
Ութերորդ օր.
Ութերորդ օրվա դասընթացները սկսեցինք  ընթերցանությամբ ` << Աֆրոդիտե ևԱդոնիս >>  հունական առասպելները : Խաղերի միջոցով   թարմացանք ,ինչպես նաև  անցածը կրկնեցինք: Տեղի ունեցավ նաև մեր վերջի դասընթացի վերջին ամփոփիչ  քննարկումները: Վերջում երեխաներին հանձնարարեցինք ամփոփիչ թեստային աշխատանք , որպեսզի հասկանանք թե մեր մեկ ամսվա աշխատանքները ինչ արդյունք տվեցին , և խաղացինք մի քանի  թարմացնող խաղեր ու ավարտեցինք մեր վերջին եզրափակիչ դասընթացը:
Ավելացնեմ նաև , որ մեր ութ օրերի դասընթացների ժամանակ եղել են տեղ-տեղ  ընդմիջումներ , որպեսզի երեխաները հանկարց քաղցի պահանջ չզգային :
Ահա և վերջ, այսպես ավարտեցինք մեր վեջին ութերորդ օրվա դասընթացը:

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ   7

 

1.    Ծրագրի անվանում                  «Տրամադրել կրթություն 150 հայ երեխաների»          

2.    Ծրագիրը իրականացնում  է   է  Արագածոտնի  մարզի « ԲԵԼԱԿ»                 

3.    Ծրագրի  պատասխանատու Արմիդա Հայրապետյան                                      

4.    Ծրագրի իրականացման վայրը        Խաղահրապարակ 

5.    Ծրագրի սկիզբը                                               18 : 00

6.    Ծրագրի ավարտը                    19 : 00                       

7.    Ծրագրի մասնակիցների թիվը`        8                     

8.    Աղջիկների թիվը`                               5                     

9.    Տղաների թիվը`                                    3

10. Բլոգի հասցեն    http://byurakan.blogspot.com/

11.  ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ՝    Տրամադրել կրթություն Բյուրականի երեխաներին ավելի հեշտ և մատչելի ձևով :

12.  Խնդիրներն են՝   Խնդիրներ չենք ունեցել:

13. Ինչպիսի արդյունք եք ունեցել:

Ունեցել ենք բարձր արդյունք: Երեխաները հաճույքով մասնակցում են դասընթացին և դժգոհություններ չենք ունեցել:

14. Չնախատեսված դժվարություններ, որոնք առաջացել են ծրագրի իրականացման ընթացքում/միջոցներ, որոնք ձեռնարկվել  են վերոնշյալ դժվարությունները լուծելու համար: 
Խնդիրներ կամ դժվարություններ չենք ունեցել :

15. Ծրագրի մանրամասն նկարագիր  քայլ առ քայլ  իրականացված գործողությունների նկարագրություն ,  որը կներառի  ծրագրային առաջարկության մեջ զետեղված ցուցանիշները:
Յոթերորդ օր.
Յոթերորդ օրվա դասընթացը մենք սկսեցինք անցած դասընթացի ժամանակ հանձնարարված շարադրության ամփոփմամբ, իսկ հաղթողին որորշեցինք մրցանակ տալ ամբողջ դասընթացները վերջացնելուց հետո , որպեսզի միունսներին նույնպես  հանձնենք իրենց  մրցանակները: Հետո  երեխաների գիտելիքները հարստացրեցինք լրացուցիչ տեղեկություններով `Հայաստանի գետերի, լճերի ,ինչպես նաև ջրվեժների մասին ,որը հիմնականում իրականացրեցինք հարց պատասխանի միջոցով ,որպեսզի երեխանների համար ավելի հեշտ լինի: Այնուհետև քարտեզների վրա ցույց տեցինք գետերի , լճերի և այլնի տեղերը, ինչպես նաև ունեինք նկարներ որոնք ցուցադրեցինք երեխաներին: Այս ամենը քննարկման միջոցով ամփոթելուց հետո , երեխանները ընթերցեցին  մի քանի առակներ ևս `որոնցից նրաց դուր եկավ <<Իմաստուն  զինվոր>>-ը առակը  և քննարկելուց հետո որոշեցինք հեց դա էլ բեմադրել , քանի որ երեխանները ասացին, որ այս առակը չնայած կառճ  էր և համառոտ, բայց այս փոքրիկ նըւթի մեջ նա ավելի շատ խորհուդ էր պարունակում քան միուսները:
Յոթերորդ օրվա դասընթացը ահա այսպես ավարտեցինք: